ÚvodAktualityFotogalerieJídelníčky

Aktuality

00.00.0000

Prázdninový provoz MŠ Doubrava.

V období července a srpna je MŠ otevřena: 1.7.-10.7. a 17.8.-31.8.2020. Provoz je přerušen od 13.7.-16.8.2020.  Nový školní rok začíná v úterý 1. září.

Školné pro šk.rok 2020-21.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí od září 150,-/dítě. Rodiče si zřídí trvalý příkaz se splatností nejpozději do 15.dne daného měsíce ve prospěch účtu MŠ vedeného u K.B. Orlová č. 86-6017250257/0100. V popisu zprávy bude uvedeno jmého dítěte. Další informace v sekci Dokumenty-Směrnice pro stanovení úplaty.

 Zvýšená hygienická opatření po znovuotevření MŠ.

Od 18.5. je obnoven provoz v naší MŠ. Tento doprovází zvýšená hygienická opatření v souladu s manuálem MŠMT (viz. www.msdoubrava.cz -Informační tabule-Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019-2020.) Doprovázející osoba dítěte se v MŠ pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu, předá dítě, vyzvedne dítě. Po příchodu si musí dítě neproleně umýt ruce vodou a mýdlem. Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do MŠ vstoupit (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Prosíme zákonné zástupce o respektování uvedených opatření.

 

 

 Náměty a inspirace pro děti,

které nejsou přítomny v MŠ najdete v sekci -aktivity- v souborech ke stažení.

 

 


Projekty

Hry s babičkou a dědečkem.

Projekt je podpořen Nadací OKD ve výzvě Pro region částkou 10 000,-Kč.  Zaměřen je na volnočasové aktivity pro děti, mládež, seniory a občany  v obci Doubrava. Zapojením těchto skupin dochází k vzájemné spolupráci. Časové období realizace projektu je od 1.6.2020 do 30.5.2021.

 

 

Šablony II na MŠ Doubrava.
Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory – školního asistenta - mateřské škole. Aktivita umožňuje poskytnout na určité období větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.  Časové období projektu: 1.9.2018-31.8.2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MAP II ORP -Orlová
Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. 

Soubory ke stažení

MAP II ORP Orlová99 kB
OPVVV14 kB
Šablony II na MŠ Doubrava75 kB
© 2020 Mateřská škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace,
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz