ÚvodAktualityFotogalerieJídelníčky

Aktuality

00.00.0000

Prázdninový provoz MŠ Doubrava.

V období července a srpna je MŠ otevřena: 1.7.-10.7. a 17.8.-31.8.2020. Provoz je přerušen od 13.7.-16.8.2020.  Nový školní rok začíná v úterý 1. září.

Školné pro šk.rok 2020-21.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí od září 150,-/dítě. Rodiče si zřídí trvalý příkaz se splatností nejpozději do 15.dne daného měsíce ve prospěch účtu MŠ vedeného u K.B. Orlová č. 86-6017250257/0100. V popisu zprávy bude uvedeno jmého dítěte. Další informace v sekci Dokumenty-Směrnice pro stanovení úplaty.

 Zvýšená hygienická opatření.

Provoz v naší MŠ doprovází zvýšená hygienická opatření v souladu s materiálem MŠMT (viz. www.msdoubrava.cz -Informační tabule-Provoz  škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020.) Doprovázející osoba dítěte se v MŠ pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu, předá dítě, vyzvedne dítě. Po příchodu si musí dítě neproleně umýt ruce vodou a mýdlem. Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do MŠ vstoupit (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Prosíme zákonné zástupce o respektování uvedených opatření.

 

 Náměty a inspirace pro děti,

které nejsou přítomny v MŠ najdete v sekci -aktivity- v souborech ke stažení.

 

 


Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Mateřská škola se nachází v centru obce Doubrava. Jsme škola rodinného typu, která klade důraz na individuální rozvoj dítěte v příjemném a klidném prostředí obklopeném přírodou.

Školní vzdělávací program s názvem „Náš dětský svět“ přispívá k tomu, aby dětský život byl prožit zdravě a radostně a děti se naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, lidem, prostředí a vzdělávání.

Mateřská škola působí jako právní subjekt, jehož součástí je školní jídelna. Školní jídelna poskytuje stravování dětem  mateřské školy, žákům a učitelům ZŠ v Doubravě, zaměstnancům OÚ Doubrava a seniorům obce Doubrava.

Foto 6
© 2020 Mateřská škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace,
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz