ÚvodAktualityFotogalerieJídelníčky

Aktuality

00.00.0000

 Uzavření MŠ v době vánoční.

V době od pondělí 23.12. 2019 do pátku 3.1.2020 bude mateřská škola, stejně jako základní škola, uzavřena. Provoz začne v pondělí 6.1.2020.

Sportovní školky.

Cvičení s dětmi probíhá každé úterý od 14:30-15:30 hod.

Adaptační dny v MŠ

pro děti, které MŠ nenavštěvují, probíhají každý čtvrtek:14:30-15:30 hod.

 

Logopedická depistáž.

V pátek 13.12. v 8:00 navštíví MŠ paní logopedka, která provede u dětí depistáž.

Vánoční pohádka.

Ve čtvrtek 19.12. v 15:30 hod zveme všechny hosty na pohádku do Národního domu v Doubravě. Děti MŠ, malé i velké, zahrají pohádku "Šípková Růženka".

 Plavecký výcvik.

Od středy 8.ledna 2020 začínáme jezdit na plavání. Cena za kurz činí 1200,-Kč/dítě. Zájemci ať se nahlásí ve třídě.

 

 
 

Aktivity
  • Léčebně rehabilitační dýchání hrou na flétnu – podporuje správné brániční dýchání a provádí dechovou rehabilitaci. Hrajeme pravidelně jednou týdně po dobu 45 min. a dále pak podle potřeb a požadavků dětí.
  • Cvičení jógy – pokládá základ tělovýchovnému zázemí s vazbami na ostatní formy cvičení. Cvičení prolíná každodenní vzdělávací nabídkou.
  • Cvičení na míčích – s dětmi využíváme k posílení svalstva těla rehabilitačních míčů velkých i malých měkkých. Cvičení prolíná každodenní vzdělávací nabídkou
  • Metoda dobrého startu- Tato metoda napomáhá k rozvoji psychomotoriky, rozvoji řeči, pravolevé a prostorové orientace. Pomocí písně a pohybu s hudbou dojde k celkovému uvolnění dítěte Rytmus zlepšuje pohybovou koordinaci, grafické vzory k písním, „psaní“ na tabuli a grafické listy prováděné v rytmu prohlubují koncentraci pozornosti a názornou paměť. Tuto metodu zařazujeme pravidelně jednou týdně ve skupinové práci po dobu 30 – 45 minut.
  • Logopedická prevence je zařazována v průběhu dne jako činnost individuální či skupinová. Pracujeme na základě předešlého odborného posouzení a doporučení logopeda.S dětmi pracuje školený logopedický asistent.
  • Dramatická výchova – prolíná činnostmi v průběhu vzdělávací nabídky mateřské školy. Posiluje sociálně komunikační schopností dětí. Jejím vyvrcholením je každoroční dramatická pohádka, kterou nabízíme ke zhlédnutí veřejnosti v Národním domě v Doubravě.
  • Předplavecký výcvik – je pravidelně jednou ročně umožněn všem dětem mateřské školy, a to bez ohledu na věk. Trvá po dobu deseti týdnů vždy jeden den v týdnu.
  • Seznamování s PC – v průběhu dne mají děti možnost seznamovat se možností počítačové techniky. V jednoduchých, předškolákům přiměřených programech dochází k procvičování práce s myší, plošné orientaci. Děti plní rozmanité úkoly a naučí se orientovat v fotografickém albu mateřské školy.
  • Adaptační program - každý čtvrtek od 14,30-15,30 hod. nás mohou v MŠ navštěvovat rodiče s dětmi, které k nám zatím nedochází. Děti se seznámí  s prostředím, zapojí se do her nebo se jen  volně podle svého zájmu rozkoukají.
© 2019 Mateřská škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace,
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz